Židovské město


 • Trvání:
  2-4 hodiny
 • Trasa:
  Na dvouhodinové procházce uličkami bývalého židovského ghetta uvidíte hlavní památky a seznámíte se s historií židovského osídlení na našem území. Pokud chcete poznat podrobněji i židovské svátky, zvyky a tradice doporučuji prohlídku expozic Židovského muzea (vstupné). V tomto případě počítejte se 3-4 hodinami.
 • Které památky uvidíte:
  Maiselova synagoga,Pinkasova synagoga, Židovská radnice, Klausová synagoga, Starý židovský hřbitov, Staronová synagoga, Španělská synagoga.
 • Dozvíte se mimo jiné:
  Jak probíhal židovský pohřeb a co je ,,chevra kadiša“
  Proč židovské město dostalo název Josefov
  Kdo je rabín a co ukrývá svatostánek synagogy
  Jak se slaví židovské svátky
  Co je Tóra a Talmud
  Kolik náhrobků je na Starém židovském hřbitově a který je nejstarší
Znak pražské židovské obce Obřadní síň Starý židovský hřbitov Staronová synagoga Španělská synagoga