Interiéry Pražského Hradu


 • Trvání:
  4hodiny
 • Trasa:
  Prohlédneme si historické interiery Pražského hradu, které jsou součástí malého prohlídkového okruhu – Katedrála sv. Víta, Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička. (vstupné)
 • Které památky uvidíte:
  Královské mauzoleum, hrob sv. Jana Nepomuckého, Svatováclavská kaple, Vladislavský sál, kostel Všech svatých, Místnosti zemských desk, Sněmovna, Jezdecké schody, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Daliborka
 • Dozvíte se mimo jiné:
  Co se zapisovalo do Zemských desk
  Kolik stříbra se spotřebovalo na náhrobek sv.J. Nepomuckého
  Proč je Pražský hrad uveden v Guinessově knize rekordů
  Ze kterého okna byli shozeni král. místodržící při 3. pražské defenestraci
  Kolik českých králů a královen bylo korunováno v katedrále sv. Víta
Svatováclavská kaple Matyášova brána Královské mauzoleum Hrob sv. Jana Nepomuckého Katedrála sv. Víta